Welkom bij Animal Rescue Kusadasi

Welkom op de website van
Animal Rescue Kusadasi

Animal Rescue Kuşadası, ARK, is een vereniging die wettelijk is geregistreerd in Aydın als Kuşadası Hayvan Kurtarma Derneği, registratienummer 09.021.148. Het registratiedocument kan op verzoek door alle leden van het publiek worden bekeken en zal altijd beschikbaar zijn voor inspectie bij elke ARK activiteit.

De vereniging valt onder de Turkse wet en door de specifieke regels die zijn vastgelegd in het tüzük (voorschriften) document dat is uitgegeven bij de registratie. Een kopie van de tüzük is op aanvraag verkrijgbaar.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar en woonachtig in Turkije door het invullen van het reglementaanvraagformulier en de goedkeuring door functionarissen van de Vereniging. Het lidmaatschap van ARK-gerelateerde sociale mediagroepen verleent geen lidmaatschap van de vereniging.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur of commissie die door de geregistreerde leden wordt verkozen in een open vergadering. Het comité komt minstens een keer, meestal twee keer, elke maand samen om de voortgang te bekijken, plannen te maken voor de toekomst, de financien te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet en de tüzük.

De vereniging bestaat om zorg en diergeneeskundige behandeling te bieden voor zieke en gewonde straatdieren in het administratieve district van Kuşadası. Indien mogelijk wordt, wanneer een dier weer gezond en gecastreerd is, gepoogd een permanent huis te vinden, als dit niet lukt, zal het dier worden teruggebracht naar waar het werd gevonden. Jonge dieren krijgen een volledige vaccinaties voordat ze worden vrijgegeven of goedgekeurd.

Indien nodig kan het dier bij langdurige behandeling of postoperatieve zorg bij tijdelijke pleegzorgers worden geplaatst en betaalt ARK de noodzakelijke zorgkosten.

De verantwoordelijkheid voor diergeneeskundige zorg eindigt wanneer een dier wordt vrijgelaten of een maand na adoptie.
Wanneer de middelen dit toelaten, betaalt ARK ook voor de castratie van straatdieren van leden van het publiek bij een van onze genomineerde veterinaire klinieken en betaalt ook voor elke andere behandeling die de dierenarts nodig acht bij onderzoek van het dier. Na sterilisatie en andere behandelingen zal het dier worden teruggebracht naar waar het werd gevonden.

ARK kan, naar goeddunken van de commissie, betalen voor de castratie van de moeder en nakomelingen van nesten van straatdieren.

ARK beheert geen asiel, toevlucht of onderkomen en kan geen onmiddellijke hulp garanderen. Fysieke hulp is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van leden en supporters. ARK kan geen private huisdieren ondersteunen en kan niet buiten het aangewezen gebied opereren.

Burgers kunnen om hulp vragen of dieren aanbieden voor adoptie op de social media-pagina’s van ARK, maar respondenten moeten voorwaarden overeenkomen met de adverteerder. ARK kan geen verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke privéarrangementen.

Animal Recue Kusadasi FacebookgroupVoor ons werk hebben we uw hulp nodig. Het Lidmaatschap is open voor iedereen. Wordt ook lid van onze Facebook groep

 

 

ARK on Facebook

 

 

Huidige status van ARK

Onze organisatie zal worden gestuurd door een committé dat verantwoording geeft aan de leden. Wij zullen regelmatig bijeenkomsten houden en overzichten van financiën en activiteiten publiceren.  Wij zijn volledig open en transparant, beslissingen worden genomen op een democratische manier. We hopen samen te werken met gelijkgezinde organisaties in de regio en gezamenlijk activiteiten te ontplooien.

ARK onderhoudt communicatie via deze website,onze Facebook group, en openbare bijeenkomsten. Belangrijke info wordt vertaald in Engels, Duits, Nederlands en Turks.

Structuur van onze liefdadigheid voor dierenwelzijn

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 mei 2018 is een bestuur bestaande uit 10 bestuursleden en 6 functionarissen gekozen door onze leden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen; de officieren moeten worden goedgekeurd door de leden en moeten woonachtig zijn in Turkije, de president en accountant moeten Turkse staatsburgers zijn. Leden die geen officier zijn, kunnen commissieleden zijn.

Hoe kunt Animal Rescue Kusadasi steunen

U kunt ons helpen door: lid te worden van de vereniging, door donaties te doen (geld of goederen), door zelf dieren te voeren en te helpen, fondsenwervende evenementen bij te wonen, te helpen met vervoer, pleegzorg of de hulplijn te bemannen en het woord te verspreiden. Voordat we het welzijnswerk in belangrijke mate kunnen beginnen, moeten we natuurlijk geld ophalen.